MOTHC De Watergeuzen

 

Voorzittershamer

 

Het verhaal achter de voorzittershamer

Vele jaren voordat de M.O.T.H.C. “De Watergeuzen” werd opgericht, werd er in het voormalige Nederlands - Indië al regelmatig door marineofficieren gehockeyd. Elders in deze ledenlijst kunt U lezen hoe er in die dagen op Oost-Java een basis werd gelegd voor de huidige vereniging.

Het waren voornamelijk heren die meespeelden, maar in het geval dat er niet voldoende spelers voorhanden waren, werden ook dames uitgenodigd.

 

Een van die genodigden was MARVA–apothekersassistente G.J.H. (Truus) Leguit. Zij was eind 1946 in Nederlands - Indië gearriveerd en was werkzaam op de ziekenboeg bij de marinewerf in Soerabaja. Na terugkeer in Nederland in 1949 werd Truus Leguit altijd uitgenodigd voor de mixed-wedstrijd die jaarlijks op Goede Vrijdag in Wassenaar op de Roggewoning werd gespeeld. Het vormde de basis voor een band die altijd is blijven bestaan. Toen in 1957 De Watergeuzen werden opgericht, waren er precies 11 shirts beschikbaar. Truus Leguit, inmiddels als burger werkzaam in het in 1948 geopende Marine Hospitaal te Overveen, ontfermde zich vaak over die schaarse clubshirts en zorgde voor bewassing in de ziekenhuiswasserij. Begin 60-er jaren is zij toen op voorspraak van een aantal prominente Watergeuzen voorgedragen als buitengewoon lid.

Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 1971 stond “Punt 12: Speciaal agenda punt”. Na bespreking van punt 11 werd de ALV geschorst en verliet voorzitter Rob Jeltes geheimzinnig de vergaderzaal. Hij keerde korte tijd later terug met Truus Leguit, heropende de vergadering en gaf het woord aan Mevrouw Leguit.

Uit de notulen van die bewuste vergadering:

 

“Zij neemt het woord. Wat bedeesd in deze mannenvergadering uit zij waarderende woorden voor het huidige en de voorafgaande besturen, die kans zien om zo’n gezellige hockeyvereniging te bestieren. Zij heeft vernomen dat het er soms wat rumoerig aan toegaat en dat de voorzitter dan zijn toevlucht moet nemen tot een dik bierglas om de goegemeente tot de orde te roepen. Dat is niet de juiste methode ! Een voorzittershamer moet er komen. In het Marinehospitaal is recent een grote hoeveelheid oud chirurgisch instrumentarium aangekomen. Met wat hulp van chirurg Jan Zeevat heeft zij een houten, medicinale hamer weten te bemachtigen, die als voorzittershamer nuttige diensten zal kunnen bewijzen. Zij biedt deze hamer – van een inscriptie voorzien – aan de voorzitter aan. De voorzitter bedankt ons enige buitengewone lid heel hartelijk en er volgt een luid applaus”.

Zo begon een oud chirurgisch instrument aan een nieuw leven. Truus Leguit heeft tot 1980 in het Marine Hospitaal in Overveen gewerkt. De hamer is nog steeds in functie – rond 1999 is hij voorzien van een tweede zilveren plaatje met inscriptie om dit stukje verenigingsgeschiedenis vast te leggen.

Mevrouw Truus Leguit is in december 2008 overleden.

voorzittershamer
 

MOTHC De Watergeuzen

logo-z-w-watergeuzen

GEGEVENS

NL86 INGB 0001326402

KvK nummer 40634680

Privacyverklaring

hier vind je onze privacyverklaring