MOTHC De Watergeuzen

 

Beste Watergeus van het Seizoen

 

Geschiedenis BWGS

Beste Watergeus van het Seizoen

bwgs-bekerTijdens een bestuurswisseling in 1962 werd door drie oud-voorzitters (Bielders, de Waard en Sandberg) en de eerste secretaris (de Gruyter) een bekeraangeboden. Pas in november 1966 werd door het bestuur een bestemming aan deze“voorzittersbeker” gegeven: de Beste Watergeus van het Seizoen. Vanaf dat moment kwamen de schenkers jaarlijks aan het eind van het seizoen bijeen om, in gezamenlijk overleg, vast te stellen wie tot BWGS zou worden benoemd. Vaak lieten zij zich daarbij adviseren door het bestuur, dat een lijstje kandidaten indiende. Werd vervolgens op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering de naam van de BWGS bekendgemaakt.


Onder het uitspreken van de woorden:

“Deez beker wordt aan die Geus geschonken,

Die niet alleen veel heeft gedronken,

Veel lief en leed heeft meegedeeld,

Maar ook nog hockey heeft gespeeld!

Omdat hij, als voorbeeld voor de leden,

Die hopelijk in zijn voetspoor treden,

De ware clubgeest uit heeft gedragen,

Wordt hij tot “Geus van het seizoen” geslagen.

De eerste drie bekerhouders zijn in 1966 met terugwerkende kracht benoemd. Op 16 augustus 1977 besloot het viertal Oergeuzen dat zij, met het vorderen der leeftijd, het zicht op alle Geuzen wat kwijtraakten en moeite kregen met het bepalen van de BWGS. Zij nodigden de zittende voorzitter en diens voorganger uit, om plaats te nemen in het selectiecomité. Vanaf dat ogenblik deed het bestuur jaarlijks een schriftelijke, beargumenteerde voordracht, totdat in augustus 1981 de beker “vol”was. Er kon echt geen naam meer bij. Bij schrijven van Geus J.H. de Gruyter van 30 augustus 1981 schonk het “oud en grijs geworden” college vervolgens een nieuwe beker en gaf het bestuur opdracht om voortaan jaarlijks zelf een beste Geus aan te wijzen. Sindsdien wordt de trofee jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering met enig ceremonieel overhandigd aan de “Beste Watergeus van het Seizoen”, die de bokaal vervolgens een jaar lang thuis mag hebben ter pronk.

 
Jaar Winaar
1963-1964 W.J. Heringa
1964-1965 O. den Boeft
1965-1966 A.J. van Santen
1966-1967 M.D.A. Forbes Wels
1967-1968 R. Swint
1968-1969 D. Ruimschotel
1969-1970 F. Bom
1970-1971 H.W.M. van Dam
1971-1972 P.J. Hupkes
1972-1973 E.H. Kruizinga
1973-1974 E.J. Fennet
1974-1975 ---
1975-1976 G.A.M. van Wermeskerken
1976-1977 A.J. van der Hout
1977-1978 G.W. van Teylingen Bakker
1978-1979 W. van Rossem
1979-1980 W. Yspeert
1980-1981 A.J. Gelderblom
1981-1982 J.L.A. van Aalst
1982-1983 J. Kleijn
1983-1984 ---
1984-1985 W.J. Vriethoff
1985-1986 G.B. Velthuijsen
1986-1987 H.S. Bedet
1987-1988 J.W. van Waning
1988-1989 R.E. de Wit
1989-1990 A.C. Teurlings
1990-1991 P.J. Muller
1991-1992 J.L.A. van Aalst
1992-1993 A. Veentjer
1993-1994 A.J.A. Giepmans en H.A. Mathey
1994-1995 E.J. Fennet
1995-1996 R.W. Goossens
1996-1997 W.J. Arriëns
1997-1998 W.M. van de Sande
1998-1999 R.E. de Wit
1999-2000 H.T.M. Hugen
2000-2001 W.H. Hoek
2001-2002 J.Ph.C. Giesberger
2002-2003 R.H. Campagne
2003-2004 R.O.P. Pulles
2004-2005 T.C.H. Speth
2005-2006 M.J.M. Hezemans
2006-2007 J.F. Grootendorst
2007-2008 S.B. van Opstal en I.G. Moorrees
2008-2009 J.W. van Waning
2009-2010 Ronald Holm
2010-2011 Pieter Hamaker
2011-2012 niet uitgereikt
2012-2013 Huib den ouden
2013-2014 Arnold Giepmans
2014-2015 Kees-Jan Mes
2015-2016 Pierre Meermans
2016-2017 Tim Lenselink
2017-2018 niet uitgereikt
2018-2019 Sander van Luik
 

MOTHC De Watergeuzen

logo-z-w-watergeuzen

GEGEVENS

NL86 INGB 0001326402

KvK nummer 40634680

Privacyverklaring

hier vind je onze privacyverklaring